Czy zarodek 6C w 3 dobie rokuje ciążę?

Czy zarodek 6C w 3 dobie rokuje ciążę, czy warto taki zarodek zamrażać do kriotransferu? Pierwszy zarodek w klacie 4B podany w 2 dobie.

Sześcioblastomerowy zarodek spełnia kryterium podziałowe właściwe dla trzeciej doby po zapłodnieniu, ale litera C oznacza, że jest dość słaby, zarodek ten kwalifikuje się do mrożenia. Można również dla pewności hodować go dłużej, żeby stwierdzić czy powstanie z niego blastocysta.

Embriolog nOvum

Powrót do forum