Czy zarodek zamrożony w 3 dobie z oznaczeniem M3 jest słabszej jakości?

Czy zarodek zamrożony w 3 dobie z oznaczeniem M3 jest słabszej jakości z racji numeru 3 za literą M?

Oznaczenie literowe „M” oznacza stopień zaawansowania kompaktacji zarodka (1 – kompaktacja zaawansowana, 2 – mniej zaawansowana, 3 – nieznaczna kompaktacja lub jej brak). Stadium kompaktacji spodziewane jest w przypadku zarodków czterodniowych, zarodek trzydniowy nie musi jeszcze nosić cech kompaktacji, więc skoro zaczął kompaktować, to rokuje nieźle.

Embriolog nOvum

Powrót do forum