Czy zarodki o nieparzystej liczbie blastomerów wykazujące asynchroniczne podziały są obciążone wyższym ryzykiem wystąpienia wad genetycznych?

Czy zarodki o nieparzystej liczbie blastomerów wykazujące asynchroniczne podziały są obciążone wyższym ryzykiem wystąpienia wad genetycznych, np. aneuploidii? Czy w przypadku takich zarodków szansa na implantację jest niższa niż w przypadku zarodków o parzystej liczbie komórek?

Podział każdego z dwóch pierwszych blastomerów może w warunkach prawidłowych przebiegać niejednoczasowo, a odstęp czasowy między podziałem jednego i drugiego blastomeru może wynosić ok. 1 – 2 godzin. W tym czasie można więc zaobserwować zarodek 3–komórkowy, co jest etapem przejściowym do stadium 4–komórkowego. Zapewne podczas obserwacji Pani zarodka zarówno w 2. dobie, jak i w dniu transferu był on właśnie w trakcie podziału, który jeszcze się nie zakończył, dlatego miał nieparzystą liczbę blastomerów. Istnieją doniesienia, że bezpośredni podział zarodka od razu na trzy komórki bez przejścia etapu dwukomórkowego może świadczyć o zwiększonym ryzyku aneuploidii, czyli nieprawidłowości w ilości chromosomów, ale nie obserwując zarodka stale (np. w embrioskopie) nie możemy stwierdzić czy taka sekwencja zdarzeń miała miejsce, a poza tym w pracy pt. „Timing is everything in the human embryo” Ann A Kiessling (Nature Biotechnology, volume 28, number 10, October 2010) autorka wysuwa hipotezę, że aneuploidia we wczesnych embrionach jest bardzo częsta i nie można na jej podstawie przewidywać rozwoju zarodka i ciąży, ponieważ wczesne zarodki mają zdolności jej wyeliminowania poprzez mechanizmy samonaprawcze, dlatego też nie zaleca się obecnie preimplantacyjnego screeningu wczesnych embrionów.

Embriolog nOvum

Powrót do forum