Czy zasadna jest weryfikacja poziomu progesteronu po transferze?

Czy zasadna jest weryfikacja poziomu progesteronu po transferze? Jeśli tak, to w których dniach najlepiej sprawdzać poziom progesteronu po transferze dwudniowych zarodków?

Zazwyczaj zleca się oznaczenie poziomu progesteronu razem z oznaczeniem poziomu hormonu ciążowego, czyli beta hCG 13 – 15 dni po transferze. Oba oznaczenia pozwalają ustalić czy pacjentka jest w ciąży i czy ciąża ta nie jest zagrożona. Wcześniejsze jego oznaczanie nie ma znaczenia. Po transferze i tak podaje się określone z góry ilości progesteronu, najczęściej pod postacią leków dopochwowych. Zwiększanie ich ilości w przypadku niskich wartości we krwi nie ma znaczenia, ponieważ poziom progesteronu jest wtórny do zagnieżdżenia zarodka i rozwoju ciąży. Jeśli do ciąży dojdzie, poziom będzie wysoki, a jeśli nie – niski. Czasem we wczesnej ciąży w przypadku niskich wartości progesteronu we krwi i innych objawów ciąży zagrożonej, próbuje się, zwiększając dawki preparatów progesteronu, podtrzymać taką ciążę. Najczęściej jednak w takich przypadkach poziom progesteronu jest wtórny do dobrostanu ciąży i wpływ zwiększania dawek preparatów progesteronu na dalszy przebieg ciąży jest ograniczony.

Embriolog nOvum

Powrót do forum