Czy zawsze podczas histeroskopii wykonywany jest scratching endometrium?

Chciałam zapytać czy jeśli mam mieć wykonaną histeroskopię, to powinnam też poddać się scratchingowi? Czy jest to równoznaczne? Czy zawsze przy histeroskopii pobiera się biopsję endometrium? Czy to prawda, że scratching ma sens tylko przy dobrej rezerwie jajnikowej?

Jeśli lekarz prowadzący uzna, że istnieją u Pani wskazania do wykonania scratchingu endometrium (nawracające niepowodzenia w zagnieżdżaniu się zarodków), może jego wykonanie zlecić w trakcie zaplanowanej histeroskopii. W przypadku, gdy histeroskopia zostałaby wykonana w cyklu poprzedzającym embriotransfer, można ją uznać za odpowiednik scratchingu. Nie zawsze w trakcie histeroskopii pobiera się biopsję endometrium – są to dwa różne zabiegi; oba wykonywane z powodu zaistnienia u pacjentki specyficznych wskazań.

Badania naukowców wskazują, że wykonanie scratchingu błony śluzowej macicy w odpowiedniej fazie cyklu poprzedzającego planowany transfer zarodków może dwukrotnie zwiększyć szansę ich implantacji i ciąży zakończonej narodzinami żywego dziecka, jest więc metodą wspomagającą zagnieżdżanie się zarodków, na którą nie ma wpływu rezerwa jajnikowa.

Embriolog nOvum

Powrót do forum