Czy zbyt szybko rozwijający się 3 dniowy zarodek stwarza ryzyko nieprawidłowego rozwoju ciąży?

Dzień dobry. Czy 3-dniowy zarodek M2 (mrożony) niesie ryzyko uszkodzenia/ obumarcia ze względu na zbyt szybki rozwój? Przekazano mi informację, ze zarodek „przyspieszył” o jeden dzień. Czy mogą być z tym związane jakieś zagrożenia? Dziękuję za odpowiedź.

Nie ma takiej zależności. Szybki rozwój rokuje dobrze, ale oczywiście nie daje gwarancji. Pewność, że zarodek dobrze się rozwija można uzyskać, dopiero jak rozwinie się dalej i urodzi się z niego dziecko.

Embriolog nOvum

Powrót do forum