Czy zdjęcie RTG może mieć negatywny wpływ na zagnieżdżenie się w późniejszym czasie zarodków?

16 dc (cykl sztuczny) miałam wykonane RTG pantomograficzne zębów (jestem w trakcie leczenia ortodontycznego). Miałam założony fartuch ochronny podczas RTG. Czy takie zdjęcie może mieć negatywny wpływ na zagnieżdżenie się w późniejszym czasie zarodków? Transfer mam dopiero w 18 dc. Czy zarodki wczesne blastocysty AA i AB, to dobre jakościowo zarodki? Zarodki zamrożone w 5 dobie. Czy mają szanse na dalszy rozwój, a później także na zagnieżdżenie w macicy?

Przyjmuje się, że badania RTG okolic ciała odległych od miednicy są bezpieczne dla zachowania płodności, o ile badanie zostało przeprowadzone z maksymalną dbałością o ochronę przed promieniowaniem (zastosowanie właściwej techniki badania oraz osłon). Badanie wykonane 2 dni przed transferem nie powinno mieć negatywnego wpływu na zagnieżdżenie zarodka. Oznaczenia literowe najczęściej stosuje się do blastocyst 3 i więcej. Najlepiej rokują blastocysty powyżej 3 AA–BB.

Embriolog nOvum

Powrót do forum