Czy zgoda internisty jest niezbędna przy podejściu do IVF-ICSI?

Czy zgoda internisty jest niezbędna przy podejściu do IVF-ICSI?

Tak, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwskazań do przystąpienia do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego i do ewentualnej ciąży mnogiej, szczególnie u pacjentek pow. 35 roku życia i ze współistnieniem chorób przewlekłych. U młodych nieobciążonych pacjentek po zebraniu wywiadu przez ginekologa, zbadaniu ogólnym i wykonaniu podstawowych badań (jak morfologia krwi, elektrolity, układ krzepnięcia .ew. innych zleconych przez lekarza) może on uznać, że dodatkowa konsultacja internistyczna nie jest niezbędna.

Embriolog nOvum

Powrót do forum