Czy zostałam automatycznie zakwalifikowana do programu refundacyjnego?

Lekarz prowadzący przy pierwszej wizycie poinformował nas o koszcie in vitrook. 6000 zł. Podczas żadnej wizyty nie było mowy o kwalifikacji do Programurządowego. Jestem w trakcie stymulacji, przed punkcją. Czy jeśli została rozpoczętaprocedura oznacza to, że poprzez swoją sytuację (endometrioza i zabiegi najajnikach) zostałam automatycznie zakwalifikowana?
Kwalifikacja do programu refundacyjnego nie odbywa się w sposób automatyczny,wymaga dopełnienia wielu formalności, m.in. zarejestrowania do Programu i podpisaniazgód i regulaminu. Wątpliwości czy jest Pani w Programie refundacyjnym, czypodchodzi Pani do zabiegu komercyjnie, powinna Pani rozwiać w rozmowie z lekarzempodczas wizyty lub konsultacji telefonicznej. Zapewne rozpoczęliście Państwoprocedurę na zasadach komercyjnych, a płatność za nią będzie podzielona na etapy, np.część należności trzeba będzie uregulować po punkcji jajników, a część przy okazji transferu zarodków.

Embriolog nOvum

Powrót do forum