Czy zostaliśmy zdyskwalifikowani z programu refundacyjnego?

Czy w przypadku, gdy parę zakwalifikowano do programu rządowego, bo pojawiły się w nasieniu pojedyncze plemniki, jednak przy pierwszej próbie nie udało się ich znaleźć, bo partner chorował, czy w takim przypadku para jest zdyskwalifikowana i nie może ponownie skorzystać z programu, nawet jeżeli potem pojawią się znowu plemniki w nasieniu?

Wszystko zależy od tego czy lekarz na podstawie przebiegu pierwszej procedury zapłodnieniain vitrouzna, że jest duże prawdopodobieństwo, że wystąpi u Pani małżonka kryterium wykluczenia z Programu, tj.: „brak możliwości (…) pobrania komórek rozrodczych od jednego z partnerów”. Jeśli jednak lekarz uzna, że pomimo niefortunnego przebiegu pierwszego zabiegu istnieje szansa, że następna procedura może być skuteczna, możecie Państwo pozostać w Programie. Proszę porozmawiać na ten temat z lekarzem prowadzącym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum