Czy zostanę zdyskwalifikowana z programu refundacyjnego?

Czy po zakwalifikowaniu do in vitro z Programu Rządowego, gdy podczas pierwszej próby nie pobrano komórek (stymulacja wydłużona), podobno był kumulus, mogę podejść do drugiej próby stymulacji w ramach Programu, czy też zostanę zdyskwalifikowana?

Wszystko zależy od tego czy lekarz na podstawie przebiegu pierwszej stymulacji do zabieguin vitro lub na podstawie innych badań uzna, że jest duże prawdopodobieństwo, że wystąpi u Pani kryterium wykluczenia z Programu, np.: „brak możliwości wystymulowania lub pobrania komórek rozrodczych od jednego z partnerów”. Jeśli jednak lekarz uzna, że pomimo niefortunnego przebiegu pierwszej stymulacji istnieje szansa, że następna inaczej prowadzona może być skuteczna, a Pani badania hormonalne spełniają kryteria kwalifikacji, może Pani nadal być w Programie. Proszę porozmawiać na ten temat z lekarzem Panią prowadzącym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum