Czy zrosty powstałe w wyniku CC mogły być powodem braku implantacji zarodka?

Czy zrosty powstałe w wyniku cc mogły być powodem braku implantacji zarodka (blastocysta 4.1.2, wcześniejszy, pierwszy transfer zakończony ciąża)?

Ogólnie istnienie przeszkód w macicy może być przyczyną niepowodzeń przeprowadzonych transferów, jednakże blizna po cięciu cesarskim znajduje się w dolnym odcinku macicy, a zarodek zazwyczaj zagnieżdża się w dnie lub jego pobliżu, ponieważ tam ma najlepsze warunki od zagnieżdżenia i rozwoju. Żeby w sposób jednoznaczny wykluczyć taką przeszkodę, należy wykonać histeroskopię.

Embriolog nOvum

Powrót do forum