Czym jest technika MACS? Jakie są jej zalety?

Czym jest technika MACS? Jakie są jej zalety?

W wyniku sortowania magnetycznego plemników (ang. magnethic activated cell sorting, MACS) otrzymujemy wyselekcjonowane plemniki ze zmniejszoną o ok. 25% fragmentacją DNA. Dzięki temu jest większe prawdopodobieństwo wykorzystania nasienia zawierającego zwiększony odsetek plemników z prawidłowym DNA o wyższym prawdopodobnie potencjale Plemniki z cechami apoptozy z fragmentacją DNA są w dużym stopniu eliminowane. Metodą MACS można przygotowywać zarówno nasienie świeże, jak i mrożone.

Wskazaniem do MACS są: wysoki (ponad normę) wskaźnik fragmentacji DNA plemników; nawracające poronienia – szczególnie te o nieznanej przyczynie; obniżona żywotność plemników, asthenozoospermia, teratozoospermia, oligozoospermia wraz z nieprawidłową fragmentacją DNA; powtarzające się niepowodzenia procedury in vitro przy podejrzeniu czynnika męskiego (nieprawidłowy rozwój zarodków po 3–ej dobie, nieprawidłowa fragmentacja DNA itp.).

Embriolog nOvum

Powrót do forum