Czym może być spowodowany gwałtowny spadek poziomu AMH?

Staramy się z mężem o dziecko. Jesteśmy już potrzech ICSI, jedno zakończone poronieniem. Za każdym razem miałam duża liczbę komórek jajowych (8-14). Teraz przed kolejnym podejściem miałam robione AMH w 8 d.c. podczas stosowania tabletek antykoncepcyjnych (które biorę od pół roku). Wynik wyszedł niski, bo 0,7ng/ml. Czy na ten niski wynik mogą mieć wpływ tabletki? Półtora roku temu też miałam robione AMH i wynik wynosił 7,9ng/ml. Czy to możliwe, że w tak krótkim czasie nastąpił gwałtowny spadek? Czy mam szansę na dobrą stymulację jajników i uzyskanie dobrych komórek jajowych? Mam 35 lat.

Przede wszystkim powinna Pani powtórzyć badanie poziomu AMH, Inhibiny B, a także oznaczyć poziom FSH w 2 – 3 dniu cyklu miesiączkowego po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych(Dlaczego brała je Pani tak długo chcąc zajść w ciążę? Czy są jakieś wskazania medyczne do tego rodzaju postępowania? Jeśli wskazaniem tym jest na przykład endometrioza, to sama choroba podstawowa może być przyczyną wyczerpywania się rezerwy jajnikowej). Duża ilość pobieranych komórek podczastrzech prób ICSI świadczy raczej o dobrej rezerwie jajnikowej, choć rezerwa z czasem może się wyczerpywać. Warto również zrobićUSG na początku cyklu i obliczyć ilość pęcherzyków antralnych również świadczących o rezerwie jajnikowej. Przyjmowanie antykoncepcji nie ma wpływu na stężenie AMH w organizmie. Poziom tego hormonu jest silnie związany z liczbą pierwotnych pęcherzyków w jajnikach, czyli tzw. rezerwą jajnikową – wysokie stężenie świadczy o dużej liczbie pęcherzyków, niski o małej. Poziom AMH w organizmie maleje wraz z wiekiem pacjentki – spadek jego stężenia obserwuje się po 25. roku życia. Wartości AMH bliskie 1,0 ng/ml są zbliżone do zakresu wartości referencyjnych, zaś stężenie powyżej 3,0 ng/ml może świadczyć np. o zespole policystycznych jajników.
W kontekście dotychczasowych prób zapłodnienia pozaustrojowego, które Państwo przeszliście ważniejsza jest jakość uzyskanych komórek (a także powstałych po ich prawidłowym zapłodnieniu zarodków) niż ich ilość. Bez wglądu w Państwa historię choroby i wyniki dodatkowych badań nie można wydać jednoznacznej opinii o szansie na powodzenie kolejnej stymulacji, choć proszę pamiętać, że dopóki komórki jajowe powstają w jajnikach, dopóty istnieje szansa na ciążę i zawsze istnieje możliwość modyfikacji dotychczasowego postępowania na podstawie dotychczasowych prób. Decyzję o rodzaju zastosowanego protokołu stymulacyjnego, zwiększającego szansę na uzyskanie optymalnej liczby dobrej jakości komórek jajowych powinien podjąć Pani lekarz prowadzący po przeanalizowaniu Pani aktualnych wyników badań i ewentualnej konsultacji z embriologiem.

Embriolog nOvum

Powrót do forum