Czym może być spowodowany zbyt szybki rozwój zarodków we wczesnej fazie?

Czym może być spowodowany zbyt szybki rozwój zarodków we wczesnej fazie? Tzn. zapłodniono 11 komórek i wiele z nich stadium moruli osiągnęło w 3. dniu zamiast w 4., co spowodowało ich obumarcie. Czy mogło to być spowodowane moją hiperstymulacją?

Ważne jest dokładne określenie czasu (w godzinach) jaki upłynął od chwili zapłodnienia do momentu, w którym oceniamy zarodek, ponieważ np. w trzeciej dobie po południu może mieć już więcej blastomerów i być zupełnie prawidłowym; w 4-ej dobie po zapłodnieniu (dokładnie w 92-iej godzinie) powinien być morulą (zarodkiem ze skompaktowanymi, czyli zlanymi ze sobą blastomerami, których w tym momencie powinno być ponad 16). Niemniej jednak nawet szybki rozwój zarodków nie powinien być przyczyną ich obumierania. Przyczyna obumierania leży prawdopodobnie gdzie indziej; należy rozważyć np. czynnik męski niepłodności, ponieważ po 3-ej dobie rozwoju włącza się genom zarodka.

Embriolog nOvum

Powrót do forum