Czym różni się protokół krótki od długiego i od czego zależy jakim będę stymulowana?

Czym różni się protokół krótki od długiego i od czego zależy jakim będę stymulowana? Moje AMH 0,6, 31 lat.

O przebiegu stymulacji z zastosowaniem różnych protokołów można przeczytać tu:

http://www.novum.com.pl/pl/pacjent-w-trakcie-leczenia/zaplodnienie-pozaustrojowe-i-embriotransfer/stymulacja-hormonalna/1/

W przypadku pacjentek z niską rezerwą jajnikową (stan ten w Pani przypadku można podejrzewać ze względu na stężenie AMH poniżej normy, choć należałoby to potwierdzić także innymi badaniami) raczej nie stosuje się długich protokołów, lecz różnego rodzaju protokoły krótkie. Obecnie najczęściej w Novum stosujemy protokół z antagonistą, czasem nieco zmodyfikowany dodaniem antyestrogenów lubpodaniem estrogenów w drugiej połowie poprzedzającego właściwą stymulację cyklu. Czasami stosujemy krótkie protokoły z agonistą lub w ostateczności cykle naturalne lub minimalnie stymulowane. Dobór odpowiedniej stymulacji jest poprzedzony analiząAMH,FSHzbadanego w 2. – 3. dc, badaniem USG we wczesnej fazie folikularnej z określeniem ilości drobnych pęcherzyków w jajniku, brana jest pod uwagę także odpowiedź na poprzednie stymulacje (jeśli były przeprowadzane).

Embriolog nOvum

Powrót do forum