Czym są skupiska granulocytów w komórkach jajowych?

Czym są skupiska granulocytów w komórkach jajowych?

Najprawdopodobniej chodzi o zmiany w cytoplazmie komórek jajowych, które określa, się po angielsku jakocentrally located granular cytoplasm(CLGC), co polsku można przetłumaczyć jako centralnie zlokalizowaną ziarnistą cytoplazmę. W literaturze medycznej dominują poglądy, że zmiana ta zmniejsza szansę na prawidłową implantację powstałego z takiej komórki jajowej zarodka. Zdania co do źródła tej nieprawidłowości są podzielone. Wydaje się jednak, że mogą się wiązać z nieprawidłowościami we wczesnym okresie dojrzewania oocytów (komórek jajowych).

Embriolog nOvum

Powrót do forum