Czym się różni test Harmony od testu PAPP-a?

Czym się różni test Harmony od testu PAPP-a?

Test Harmony jest bezinwazyjnym badaniem prenatalnym nowej generacji, w którym badaniu poddawany jest bezpośrednio materiał genetyczny płodu (DNA) krążący we krwi matki już we wczesnej ciąży. Test PAPPA-a ryzyko nieprawidłowego rozwoju płodu wskutek wad genetycznych określa pośrednio na podstawie badanie USG oraz wyników poziomu hormonu beta hCG i białka PAPP-a w surowicy krwi matki. Laboratorium, w którym opracowano test Harmony podkreśla jego znacząco niższe w porównaniu z innymi bezinwazyjnymi testami przesiewowymi (np. testem PAPP-a) odsetki wyników fałszywie dodatnich i ujemnych (np. w przypadku wyników fałszywie dodatnich – poniżej 0,1% (test Harmony).

Embriolog nOvum

Powrót do forum