Dawstwo gamet

Jakie cechy u dawcy i dawczyni są brane pod uwagę? Czy jest możliwość doboru komórek dawczyni (i dawcy) następujących cech: grupa krwi, budowa ciała, wykształcenie? Czy potencjalni dawcy mają sprawdzone kariotypy, czy są zdrowi (choroby genetyczne), czy przeprowadzono z nimi wywiad rodzinny pod względem chorób? Ile komórek dawczyni jednorazowo można otrzymać, jaki jest czas oczekiwania, jakie są całkowite koszty procedury łącznie z transferem zarodków adoptowanych tj. komórka dawczyni + nasienie dawcy?

nOvum stwarza swoim pacjentkom możliwość użycia komórki jajowej dawczyni (zazwyczajanonimowej) do zapłodnienia metodąin vitro. Dawczyniami oocytów są przede wszystkim młode, zdrowe pacjentki podchodzące do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, najczęściej z powodu słabych parametrów nasienia męża, dobrze reagujące na stymulację hormonalną, u których w czasie punkcji jajników pobrano dużą liczbę komórek jajowych, a których część są skłonne przekazać potrzebującym parom w ramach ulgi w finansowaniu własnej terapii. Z uwagi na to, że nie wszystkie pacjentki spełniające powyższe kryteria decydują się na ten gest oraz że do dyspozycji przychodni przekazywana jest niewielka ilość komórek jajowych, czas oczekiwania na dawstwo wynosi około kilku miesięcy. Sporadycznie przyjmujemy komórki jajowe od kobiet, któremaja swoje zdrowe dzieci i poddają się stymulacji jedynie w celu oddania swoich komórek jajowych niepłodnym pacjentkom, które nie wytwarzają własnych. Nie zmienia to jednak faktu, że zapotrzebowanie na komórki jajowe jest zawsze większe niż ich dostępność. Zazwyczaj staramy się przekazać biorczyniom dwie komórki jajowe. Biorczyni komórek, przed podjęciem decyzji o ich przyjęciu i zapłodnieniu, jest informowana o kolorze włosów i oczu dawczyni oraz jej grupie krwi. Ilość dostępnych komórek jajowych pochodzących od dawczynimoże się zwiększyćoraz czas oczekiwania na nie może ulec skróceniu w przypadku dawstwa oocytów, które nie jest anonimowe – pacjentka biorczyni zgłasza się do kliniki ze swoją dawczynią, która jest następnie stymulowana i podawana punkcji jajników. Wtedy biorcy mają też większą możliwość doboru dawczyni pod względem pożądanych cech fenotypowych, czego zazwyczaj nie ma ośrodek leczenia niepłodności. Ze względu bowiem na ciągły niedobór komórek jajowych przeznaczonych do dawstwa w stosunku do ich zapotrzebowania, ośrodki leczeni niepłodności kierują się głównie względami medycznymi dobory dawców; stanem ich zdrowia, historią chorób w rodzinie, badaniami dodatkowymi, grupą krwi. Inne cechy, jak wykształcenie, budowa ciała, kolor włosów i oczu, są ośrodkowi znane, ale nie stanowią podstawy do kwalifikacji czy dyskwalifikacji potencjalnej dawczyni.

Koszt procedury zapłodnieniain vitroz użyciem komórki jajowej pochodzącej od anonimowej dawczyni waha się w granicach 6500 – 7500 zł izależy od wysokości rekompensaty, którą otrzymuje dawczyni.

nOvum posiada także własny bank nasienia; dawcami mogą zostać młodzi mężczyźni (21 – 35 lat), których nasienie jakościowo przewyższa nawet normy ustalone przez Światową Organizację Zdrowia. Dodatkowo każdy dawca spełnia następujące warunki: posiada prawidłowy kariotyp lub własne zdrowe dziecko/dzieci, wykluczono u niego mutację w genie CFTR odpowiedzialną za występowanie mukowiscydozy, jego wywiad nie jest obciążony chorobami genetycznymi, pozytywnie przeszedł badania internistyczne oraz urologiczne, nie posiada nałogów, nie ma chorób infekcyjnych i nie jest ich bezobjawowym nosicielem (dotyczy to takich wirusów, jak HIV, żółtaczki typu B i C). Informacje o dawcy, które są przekazywane pacjentom, to: kolor jego oczu i włosów, grupa krwi, budowa ciała oraz wykształcenie. Ze względu na większą dostępność mrożonego nasienia dawców w banku własnym lub bankach komercyjnych zagranicznych możliwość doboru pożądanych cech jest większa niż w przypadku dawczyń. Koszt użycia nasienia dawcy do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w nOvum zawiera się w granicach 800 – 1300 zł.

Szczegółowy cennik oferowanych usług i badań wykonywanych w nOvum można otrzymać kontaktując się z konsultantem: konsultant@novum.com.pl

Embriolog nOvum

Powrót do forum