Dawstwo oocytów

Czy w NOVUM jest możliwość adopcji komórek jajowych? AMH mam niskie, męża nasienie jest dobre.

Tak, nOvum stwarza swoim pacjentkom możliwość skorzystania z procedury zapłodnienia metodą in vitro z wykorzystaniem komórki pochodzącej od dawczyni. Kwalifikację do tego typu zabiegu przeprowadza lekarz prowadzący, mający wgląd do historii choroby pacjentów i wyników ich aktualnych badań, który na tej podstawie orzeka czy pacjentka nie ma realnych szans na ciążę z własnych komórek jajowych i czy nie ma innych (oprócz braku komórek jajowych) przeszkód uniemożliwiających zajście w ciążę.

Embriolog nOvum

Powrót do forum