Delikatny skurcz szyjki macicy po ET

Jestem po transferze 5-dniowej blastocysty, miałam delikatny skurcz szyjki macicy. Czy to mogło wpłynąć negatywnie na zarodek?

Zaistniała sytuacja nie powinna mieć wpływu na implantację zarodka.

Embriolog nOvum

Powrót do forum