Dlaczego 3-dniowy zarodek ma ocene9b i jak rokuje z naciętą osłonką?

Dlaczego 3-dniowy zarodek ma ocene9b i jak rokuje z naciętą osłonką?

Dziewięcioblastomerowy trzydniowy zarodek rokuje dobrze.

Embriolog nOvum

Powrót do forum