Dlaczego klinika podjęła decyzję o wydłużeniu hodowli zarodków?

Miałam w innym ośrodku nieudany transfer blastocysty 2BB w piątej dobie. W czasie punkcji pobrano mi 14 komórek z czego uzyskano 12 zarodków (część zapłodniono metoda klasyczna, część ICSI, nasienie męża dobre). W dniu transferu dowiedziałam się, że pozostałe 11 zarodków będą hodować do 6 doby celem ewentualnego mrożenia, jednak nic nie udało się zamrozić. Nie miałam wpływu na decyzję o przedłużeniu hodowli do 5 doby, ale zastanawiam się dlaczego taka decyzja została podjęta i dlaczego w konsekwencji stało się tak, że możliwe było podanie jednego zarodka i nic nie udało się zamrozić. Dodatkowo na dwa dni przed punkcją moje endometrium miało grubość 15 mm, już następnego dnia po transferze pojawiło się niewielkie jednorazowe plamienie, a 6 dnia znów plamienie, które trwało aż do miesiączki. Miałam długi protokół ze względu na PCOS.

W Novum, w dniu świeżego transferu, rokujące zarodki, które nie zostały przeniesione do jamy macicy pacjentki, są mrożone bez przedłużania ich hodowli w warunkach laboratoryjnych. Wyjątek stanowią zarodki uzyskane w ramach programu refundacyjnego, bowiem program ministerialny zakłada mrożenie jedynie tych zarodków, które w warunkachin vitro osiągnęły stadium blastocysty. Zazwyczaj zarodki osiągają to stadium w piątej dobie po zapłodnieniu, niekiedy jednak zdarza się, że opóźnione embriony blastocystami stają się później, np. w szóstej dobie, i takie zarodki, również mogą zostać zamrożone. Zarodki, które do 7-mej doby po zapłodnieniu nie osiągnęły stadium blastocysty, zaczynają samoistnie obumierać.Nie wszystkie uzyskane in vitro zarodki osiągają stan blastocysty. Statystycznie stadium to osiąga 30-60% zarodków i zależy to od ich potencjału rozwojowego, a to z kolei od jakości gamet, czyli komórek jajowych i plemników. Prawdopodobnie Państwa zarodki cechował niski potencjał rozwojowy, ich rozwój był opóźniony lub zaczęły samoistnie obumierać; być może z tego powodu embriolodzy podjęli decyzję o wydłużeniu hodowli zarodkowej jeszcze o jeden dzień i o ewentualnym zamrożeniu najlepiej rokujących zarodków. Sytuacja może być powtarzalna, a czasem można na nią mieć ograniczony wpływ poprzez zmianę sposobu stymulacji, leków do stymulacji, wpływu na ogólny stan zdrowia (zaprzestanie palenia papierosów lub stosowania innych używek, jeśli to Państwa dotyczy), stworzenie optymalnych warunków hodowli w warunkach laboratoryjnych, rozważenie nieprzedłużania hodowli, lecz wykonanie transferu w 2 -3 dobie. Proszę wyjaśnić wszelkie nurtujące Państwa wątpliwości w placówce, w której podchodziliście Państwo do zabiegu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum