Dlaczego kobiety po 35 roku życia dużo częściej rodzą dzieci z wadami?

Dlaczego kobiety po 35 roku życia dużo częściej rodzą dzieci z wadami?

Badacze z Kanady są zdania, że nieprawidłowości w liczbie chromosomów u pań, które skończyły 35 lat są następstwem nieprawidłowo działających „maszyn” prowadzących podziały komórkowe. Naukowcy z Montrealu dowiedli, że mikrotubule, których zadaniem jest segregacja chromosomów podczas podziałów komórkowych w oocytach kobiet, które ukończyły 35 lat działają wadliwie – kierują one chromosomy w kilku płaszczyznach, a nie tylko do dwóch kontrolowanych grup. Wcześniejsze badania dały dowód na to, że aneuploidia w starzejących oocytach może być także wynikiem przedwczesnej utraty spójności pomiędzy chromosomami w trakcie podziału komórkowego.

Embriolog nOvum

Powrót do forum