Dlaczego komórka jajowa nie zapłodniła się?

Podchodziłam do in vitro w cyklu naturalnym. Pobrano jedną komórkę jajową. Była ona w pełni dojrzała do zapłodnienia (miała wyrzucone pierwsze ciałko kierunkowe) i wyglądała dobrze. Pomimo to, po wprowadzeniu do niej plemnika metodą ICSI nie doszło do zapłodnienia (tj. nie doszło nawet do powstania jednodniowego zarodka). Z tego co mi powiedziano, komórka wyglądała jakby pozostawiono ją samej sobie. Mam pytanie, czy brak dojścia do jakiegokolwiek etapu zapłodnienia (rozumiem, że pierwszym momentem potwierdzającym, że do niego doszło jest wyrzucenie nadjądrzy ?) świadczy o bardzo złej jakości oocytu? Czy na tym początkowym etapie również plemnik mógł się przyczynić do niepowodzenia? Czy pomimo dobrych wszystkich innych wyników powinniśmy w tej sytuacji zrobić badania kariotypów?

Oznaką prawidłowego zapłodnienia komórki jajowej jest pojawienie się w niej po upływie kilkunastu godzin od wykonania procedury IVF/ICSI dwóch przedjądrzy zawierających materiał genetyczny – jednego pochodzącego z oocytu (materiał od matki), drugiego – z plemnika (materiał od ojca). Nie znając Państwa historii choroby oraz przebiegu ewentualnych dotychczasowych prób zapłodnienia metodą in vitro, nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na zadane przez Panią pytanie – za niepomyślny przebieg procedury może być odpowiedzialna zarówno słaba jakość oocytu, jak i plemnika; brak prawidłowego zapłodnienia może być także kwestią czystego przypadku. W przypadku cykli naturalnych, w trakcie których pobiera się stosunkowo niewiele komórek jajowych przeznaczonych do zapłodnienia, szansa na uzyskanie pewnej puli prawidłowo zapłodnionych oocytów jest proporcjonalnie mniejsza niż w przypadku cykli stymulowanych – w każdym przypadku odsetek prawidłowo zapłodnionych komórek wynosi około 80%. Proszę pamiętać, że cechy zapłodnienia (obecność przedjądrzy) są możliwe do zaobserwowania jedynie przez krótki czas. Sporadycznie zdarza się, że są one jeszcze bądź już niewidoczne w czasie prowadzenia obserwacji mikroskopowej. Niekiedy, w przypadku, gdy początkowo nie zaobserwowano żadnych cech zapłodnienia oocytu, w kolejnych dobach z takiej komórki rozwija się zarodek, który może zostać przetransferowany i ma szansę dać ciążę.

Jeśli chodzi o oznaczenie kariotypów, to badanie cytogenetyczne jest jednym z ważniejszych badań obowiązkowych dla obojga partnerów, którzy przystępują do zabieguin vitroz powodu męskiej niepłodności (poniżej 5mln/ml plemników) lub doświadczyli trzech i więcej poronień. Czasem zleca się to badanie, aby wytłumaczyć nieskuteczność zastosowanej procedury zapłodnieniain vitro.

Embriolog nOvum

Powrót do forum