Dlaczego komórki jajowe się nie zapłodniły?

Dlaczego komórki jajowe się nie zapłodniły? Pobrano 24 komórki ocenione jako dobrej jakości i połowę poddano tradycyjnemu zapłodnieniu, a drugą połowę metodzie mikroiniekcji i tutaj tylko jedna komórka sie zapłodniła dając prawidłowy zarodek. Chcemy podejść do drugiej próby, ale boimy się, że znów nie dojdzie do zapłodnienia komórek. Co może być przyczyną, może jakieś dodatkowe badania możemy wykonać?

Oznaką prawidłowego zapłodnienia komórki jajowej jest pojawienie się w niej po upływie kilkunastu godzin od wykonania procedury dwóch przedjądrzy zawierających materiał genetyczny – jednego pochodzącego z oocytu (materiał od matki), drugiego – z plemnika (materiał od ojca). Za niepomyślny przebieg procedury może być odpowiedzialna zarówno słaba jakość oocytu, jak i plemnika; brak prawidłowego zapłodnienia może być także kwestią czystego przypadku, a także przyjmowanych przez pacjentkę/pacjenta dodatkowych leków na stałe ( np. niektórych leków antydepresyjnych, sterydów anabolicznych itp.). Dlatego wszystkie dodatkowo stosowane leki powinny być zgłaszane lekarzowi przed przystąpieniem do zabiegu in vitro. Jeśli do tej pory nie wykonywaliście Państwo tego badania, należy oznaczyć kariotypy. W przyszłości można spróbować zastosować tzw. aktywację oocytów, czyli odpowiednią pożywkę z jonoforem wapnia. Ostateczną decyzję co do dalszego postępowania w Państwa przypadku powinien podjąć lekarz prowadzący po konsultacji z embriologiem.

Embriolog nOvum

Powrót do forum