Dlaczego można zrobić scratching endometrium w cyklu, w którym nie ma owulacji?

Dlaczego można zrobić scratching endometrium w cyklu, w którym nie ma owulacji? (Kilka dni wcześniej otrzymałam od Państwa odpowiedź, że jeśli nie wystąpi owulacja, to też można zrobić scratching). Martwi mnie to, że na stronach kilku klinik i opisach zabiegu jest informacja, że zabieg robi się tylko w fazie lutealnej, po owulacji. Przygotowuję się do criotransferu i chcę mieć pewność, że scratching cykl przed criotransferem będzie dobrze zrobiony, spełni swoje zadanie nawet, jeśli owulacja nie wystąpi.

Tzw. scratching wykonujemy w cyklu poprzedzającym transfer, zarówno w cyklu owulacyjnym, jak i bezowulacyjnym. Jeśli jest to cykl owulacyjny, to zabieg wykonujemy tak jak o tym pisaliśmy w fazie lutealnej cyklu. Jeśli jest to cykl bezowulacyjny, to zabieg wykonujemy w okresie od połowy do końca cyklu. Tak się dzieje na przykład kiedy w przygotowaniu do kriotransferu pacjentka przyjmuje środki antykoncepcyjne. Wtedy mimo że cykl jest bezowulacyjny, również wykonujemy zabieg. Literatura medyczna nie przynosi w tej kwestii jasnego rozwiązania. W czasopiśmie Reproductive BioMedicine OnlineVolume 25, Issue 6, Pages 561-571, December 2012, w artykule: „Uszkodzenie endometrium w celu pokonania nawracającego niepowodzenia w implantacji zarodków: systematyczny przegląd i metaanaliza” (Endometrial injury to overcome recurrent embryo implantation failure: a systematic review and meta-analysis) stwierdzono, że wśród badań, które zostały włączone do metaanalizy wszystkie opisywały czas zabiegu jako cykl poprzedzający stymulację owulacji do IVF, jednak faza cyklu, w której wykonywano zabieg była bardzo różna. Trzy badania opisywały wykonanie zabiegu we wczesnej fazie proliferacyjnej (przed owulacją) (Demirol and Gurgan, 2004,Makrakis et al., 2009;Rama Raju et al., 2006); dwa badania opisywały wykonanie zabiegu zarówno w fazie proliferacyjnej, jak i lutealnej (przed i po owulacji) (Barash et al., 2003,Narvekar et al., 2010), pozostałe dwa badania opisują wykonanie zabiegu tylko w fazie lutealnej (Karimzadeh et al., 2009;Raziel et al., 2007). Nie ma zgodności co do tego, w jakim momencie cyklu wykonywać zabieg i czy ma to jakiekolwiek znaczenie. Tak więc nie ma powodu do zmartwienia; proszę po prostu stosować się do wskazówek Pani lekarza.

Embriolog nOvum

Powrót do forum