Dlaczego prawidłowy zarodek po badaniu genetycznym nie został zakwalifikowany do transferu?

Zbadany genetycznie zarodek, z wynikiem "normal", w jakości 4bb przeżył rozmrożenie (100% alive), ale zanim doszło do transferu, zewnętrza część się rozpadła i transfer został anulowany. Wiek 41, pierwsze in vitro, brak prób naturalnych, żadnych problemów zdrowotnych, cykle regularne z owulacją. Zarodek powstał w cyklu z pobranymi 10 oocytami, z 7 dojrzałymi komórkami, z czego 6 się zapłodniło i 6 dotarło do 5 doby. Wszystkie nadawały się do badania genetycznego, tylko ten 1 genetycznie normalny spotkało powyższe. Jakie możliwe przyczyny?

Podstawową przyczyną zmniejszonego potencjału rozwojowego komórek jajowych a co się z tym wiąże powstałych z nich zarodków jest zaawansowany wiek reprodukcyjny. O innych możliwych przyczynach tej sytuacji należy prozmawiać z lekarzem prowadzącym Pani leczenie.

Embriolog nOvum

Powrót do forum