Dlaczego rozwój zarodków spowolnił po 3. dobie?

Mam 28 lat (PCOS i insulinooporność, waga w normie), mąż 33 lata nasienie dobre. jesteśmy Państwa pacjentami. Przy poprzedniej procedurze in-vitro w innym ośrodku uzyskano 14 komórek, z czego 8 zapłodniono metodą ICSI a 6 klasycznie. Uzyskano 12 zarodków. Jak można ocenić ich rozwój? Doba druga (44godz.) zarodki z ICSI: 4A, 2B, 4A, 4A, 4B, 2B; zarodki z IVF-u: 5B, 4B, 3B, 5B, 4B, 4B. Doba trzecia (68godz.) zarodki z ICSI: 8B, 2C, 8A, 8B, 8B, 4B; zarodki z IVF-u: 10B, 10B, 8B, 8B, 6B, 6B. Doba piąta - transfer jednej blastocysty 2BB uzyskanej z zapłodnienia klasycznego, informacja o przedłużeniu hodowli 11 zarodków do 6 doby celem ewentualnego mrożenia. Szósta doba - zapisana lakoniczna informacja - brak rozwoju. Nadmienię, iż transfer nie zakończył się ciążą. Czy dobrze rozumiem, że większość zarodków dobrze rokowało do 3 doby, a później ich rozwój się zatrzymał? Co mogło być przyczyną?

Gdy zahamowanie rozwoju zarodków następuje po 3. dobie w dotychczas dobrze rozwijającym się embrionie, wówczas można podejrzewać, że przyczyna tego stanu rzeczy leży po stronie plemnika;po tym czasie włącza się genom zarodka, a więc na jego rozwój ma także wpływ jakość nasienia.Nie jest jednak wykluczone, że wpływ na wolniejszy rozwój zarodka mają także inne czynniki, choć nie zawsze są one łatwe do rozpoznania.W tym wypadku ze względu na chorobę podstawową (PCOS) można szukać przyczyny również w jakości komórek jajowych.

Embriolog nOvum

Powrót do forum