Dlaczego ważne jest lekkie wypełnienie pęcherza przed transferem?

Dlaczego tak ważne jest, by podczas embriotransferu pęcherz był pełny? Jaki to ma wpływ na powodzenie zagnieżdżenie zarodka i dlaczego to nie jest wymagane przy tyłozgięciu macicy?

W przypadku fizjologicznego ułożenia macicy (przodozgięcie) lekko wypełniony pęcherz, odsuwając nieco macicę do tyłu, prostuje kanał i ułatwia wejście cewnika z zarodkami do macicy w trakcie embriotransferu; dodatkowo wypełnienie pęcherza ułatwia uwidocznienie macicy i cewnika z zarodkami, jeśli transfer zarodków jest monitorowany za pomocą aparatu USG. Wypełnienie pęcherza przy tyłozgięciu macicy nie ułatwia co prawda wejścia cewnika z zarodkami, ale może czasem być wskazane, jeśli transfer ma być przeprowadzony pod kontrolą USG. Dlatego zawsze należy stosować się do wskazówek lekarza prowadzącego, który powinien poinformować Panią czy powinna mieć Pani pełny pęcherz przed transferem.

Embriolog nOvum

Powrót do forum