Dlaczego z 6 prawidłowo zapłodnionych i rozwijających się zarodków tylko jeden osiągnął stadium blastocysty?

Dlaczego z 6 prawidłowo zapłodnionych i rozwijających się zarodków tylko jeden osiągnął stadium blastocysty?

Prowadzenie hodowli zarodków do stadium blastocysty jest obarczone pewnym ryzykiem – statystycznie nie wszystkie prawidłowo zapłodnione komórki jajowe dohodowują się do blastocysty. Z jednej strony należy przypuszczać, że stadium to osiągają jedynie najlepsze jakościowo zarodki – najlepiej rokujące. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że nawet najwłaściwiej dobrane warunki hodowli zarodków, w pełni nie zastąpią warunków panujących w macicy i nie sposób z całą stanowczością stwierdzić, że zarodki, które zatrzymały się w rozwoju podczas hodowli prowadzonej w laboratorium nie byłyby w stanie zapoczątkować ciąży, gdyby przetransferowano je jako dwu- lub trzydniowe. Zarodki, które początkowo rozwijały się dobrze, a po 3-ej dobie zatrzymują się w rozwoju mogą świadczyć o tym, że to czynnik męski może być przyczyną tego stanu rzeczy.

Embriolog nOvum
Powrót do forum