Dlaczego zarodek mimo dobrej morfologii nie rozwija się dalej?

Jesteśmy z żona po jednej próbie in vitro. Nieudanej ze względu na zarodek, który dotarł tylko do etapu moruli. Czy jest jakaś diagnoza, która informowałaby o tym dlaczego zarodek mimo dobrej morfologii nie rozwija sie dalej? Nadmienię że żona jest diagnozowana jako PCO z usunięta endometriozą.

Zasadniczy wpływ na powodzenie zapłodnienia i rozwój zarodków ma jakość komórek jajowych i plemników, w tym przede wszystkim ich materiał genetyczny. Gdy zahamowanie rozwoju zarodków następuje po 3. dobie w dotychczas dobrze rozwijającym się embrionie, wówczas można podejrzewać, że przyczyna tego stanu rzeczy leży po stronie plemnika;po tym czasie włącza się genom zarodka, a więc na jego rozwój ma także wpływ jakość nasienia.Nie jest wykluczone, że wpływ na wolniejszy i słabszy rozwój zarodka mają także inne czynniki, choć nie zawsze są one łatwe do rozpoznania.W przypadku zdiagnozowanego PCO i endometriozy u pacjentki można szukać przyczyny niepowodzenia w jakości komórek jajowych. W pewnym stopniu szanse na uzyskanie ciąży zwiększają także inne, zewnętrzne czynniki związane ze sposobem stymulacji jajników, z warunkami hodowliin vitro. Dodatkowymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na jakość gamet i zarodków i które należy przeanalizować, są ewentualne szkodliwe warunki życia i/ lub pracy, współistnienie niektórych chorób ogólnoustrojowych, stosowanie używek (palenie papierosów przez któregokolwiek z partnerów znacząco zmniejsza szansę na ciążę!) lub stałe stosowanie niektórych leków, wiek.

Embriolog nOvum

Powrót do forum