Dodatnie p/c ANA a powodzenie IVF-u

Mam dodatnie p/c ANA 2, innych p/c nie stwierdzono, jestem po 5. inseminacjach, w kolejnym cyklu podchodzę do in vitro, czy zalecaliby Państwo jakąś kurację i czy p/c mogą mieć wpływ na powodzenie zabiegu?

W piśmiennictwie istnieją doniesienia o częstszym występowaniu autoprzeciwciał u niepłodnych kobiet,ale interpretacja tego zjawiska jest niejednoznaczna – występowanie przeciwciał przeciwjądrowych odnotowuje się nieraz u zdrowych ludzi bez objawów choroby autoimmunologicznej. W przypadkach niepowodzeń w implantacji (zagnieżdżenie zarodka) stwierdzenie podwyższonego poziomu autoprzeciwciał bez innych objawów jest niejednoznaczne, a co za tym idzie - próby leczenia tego stanu są kontrowersyjne i nie znajdują ewidentnego uzasadnienia medycznego.

Embriolog nOvum

Powrót do forum