Dzień hodowli 3, stadium rozwojowe 8bl, ocena zarodka 8B, czy mam szansę na dziecko?

Dzień hodowli 3, stadium rozwojowe 8bl, ocena zarodka 8B, czy mam szansę na dziecko?
W 3. dobie po pomyślnym zapłodnieniu komórki jajowej zarodek powinien mieć między 6 a 8 blastomerów, Pani embrion spełnia to kryterium, zatem rokuje dobrze. Litera B oznacza zwykle umiarkowany stopień fragmentacji, co również dość dobrze rokuje, jeśli chodzi o szanse na ciążę.

Embriolog nOvum

Powrót do forum