„Dzień zero” a termin kriotransferu

Ile dni po pęknięciu pęcherzyka przy owulacji powinien nastąpić transfer mrożonych zarodków, które były zamrożone w 5-tej dobie?

Dzień pęknięcia pęcherzyka jest liczony jako dzień punkcji i od tego dnia oblicza się, w którym dniu należy rozmrozić zarodki. Jeśli zarodki są dwudniowe, rozmraża się je dwa dni po owulacji, jeśli trzydniowe - trzy dni, w stadium blastocysty – pięć dni. Zarodki zamrożone w stadium blastocysty (które osiągają na ogół w 5. dobie po zapłodnieniu) zazwyczaj rozmrażane są rano w dniu transferu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum