Elektrokauteryzacja jajników, wygaśnięcie ich czynności, POF

Witam, miałam zdiagnozowane PCO i wykonaną elektrokauteryzację jajników, po której wygasła czynność jajników. FSH 5 miesięcy po zabiegu: 19.16. Czy można poddać się IVF przy POF? Co mogło być przyczyną wygaszenia czynności jajników?

Nie zaznaczyła Pani, w którym dniu cyklu oznaczono poziom FSH.

POF (ang. Premature Ovarian Failure), to przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników, którego odzwierciedleniem jest, między innymi, zwiększony poziom FSH przy jednoczesnym niskim poziomie AMH, oznaczonymi na początku (jeśli jeszcze występuje) cyklu miesiączkowego (2 – 5 dzień jego trwania).

Niestety dość często zdarza się, że przeprowadzona elektrokauteryzacja zamiast planowanej poprawy czynności jajników i wywołania owulacji, powoduje zbyt intensywne uszkodzenie tkanki jajnikowej i jej funkcji rozrodczych. Stymulację hormonalną mającą na celu uzyskanie większej ilości komórek jajowych do zapłodnienia metodą in vitro przeprowadza się u pacjentek, u których maksymalne stężenie FSH mierzone w pierwszych dniach cyklu miesiączkowego nie przekracza 20 mIU/ml, choć uwzględnia się także poziom AMH. Jednak wartości FSH powyżej 12 mIU/ml świadczą o obniżonej rezerwie jajnikowej i prognozują gorszą odpowiedź na stymulację lub w ogóle jej brak. Poziom FSH powyżej 20 mIU/ml z dużym prawdopodobieństwem może świadczyć o niewytwarzaniu prawidłowych komórek jajowych, chociaż mamy w nOvum kilka pacjentek z takim wynikiem, którym udało się skutecznie pomóc w zajściu w ciążę i urodzeniu dziecka.

Embriolog nOvum

Powrót do forum