Enterococcus faecalis – czy taki wynik posiewu dyskwalifikuje nas z podejścia do IUI?

Przed IUI mąż wykonał posiew nasienia, który wyszedł dodatni. Wyhodowano Enterococcus faecalis w ilości 4 x 10^3/ml. Moje posiew z kanału szyjki i z pochwy (wykonywane w tym samym dniu co posiewy męża) są jałowe. Czy taki wynik posiewu dyskwalifikuje nas z podejścia do IUI u Państwa w klinice? Czy może jednak te bakterie nie stanowią przeszkody, bo nasienie przed IUI i tak jest preparowane?

Enterococcus faecalis to paciorkowce kałowe, występujące w warunkach fizjologicznych w przewodzie pokarmowym człowieka. Zastosowanie antybiotyku z odpowiedniej grupy pozwoli zwalczyć infekcję; należy skonsultować się z lekarzem. Mąż powinien być skonsultowany u androloga lub urologa i rozpocząć antybiotykoterapię, a po jej zakończeniu powtórzyć posiew, by mieć pewność, że nasienie jest wolne od bakterii; jeżeli tak się stanie, będziecie Państwo mogli przystąpić do procedury. Rutynowa preparatyka nasienia do zabiegu pozwala zminimalizować ryzyko przeniesienia bakterii obecnych w nasieniu do dróg rodnych kobiety, ale tego ryzyka zupełnie nie wyklucza, w związku z tym powinno się odroczyć inseminację do czasu wyleczenia infekcji u męża.

Embriolog nOvum

Powrót do forum