Estrogen Priming Protocol (EPP)

Estrogen Priming Protocol(EPP)- czy wykorzystujecie Państwo ten rodzaj protokołu w swojej klinice? Czy jest on wskazany u kobiet po 35 r.ż. lub u kobiet zpoor responder? Czy taki rodzaj postępowania znajduje uzasadnienie przy kilku nieudanych próbach i na czym dokładnie polega? Czy u pacjentek w/wymienionych można jakoś poprawić jakość zarodków?

W nOvum stosujemy ten protokół, choć rutynowo nie stosujemy tej nazwy. Podawanie estrogenów w drugiej połowie poprzedzającego właściwą stymulację cyklu jest wskazaneu pacjentek słabo odpowiadających na stymulację, tzw.poor responder, dla pań z podwyższonymi poziomami FSHi w wieku powyżej 35 lat, szczególnie wtedy, gdy zawiodły inne sposoby stymulacji. Jest to dobra propozycja dla pacjentek z niską rezerwą jajnikową, ale nie dla pań dobrze reagujących na stymulację i zagrożonych wystąpieniem zespołu przestymulowania jajników (OHSS). Zastosowanie tego protokołu stymulacji może zwiększać szansę na uzyskanie większej niż w przypadku innych protokółów liczby dojrzałych komórek jajowych u pacjentek z wymienionymi powyżej wskazaniami.

Embriolog nOvum

Powrót do forum