Gdzie są przechowywane komórki jajowe zamrożone i czy jest możliwość ich transportu do innego banku przy zmianie miasta, w którym prowadzi się leczenie?

Gdzie są przechowywane komórki jajowe zamrożone i czy jest możliwość ich transportu do innego banku przy zmianie miasta, w którym prowadzi się leczenie?

Materiał biologiczny jest przechowywany w pojemnikach z ciekłym azotem. Możliwe jest jego transportowanie między bankami komórek rozrodczych i zarodków po spełnieniu wielu ściśle określonych warunków zdefiniowanych przez zapisy ustawy o leczeniu niepłodności. W tej sprawie trzeba zgłosić się do ośrodka przechowującego zamrożone komórki jajowe i zgłosić wolę przewozu do innego wybranego ośrodka. Zostaną Państwo poinformowani jakich formalności należy dokonać w tym celu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum