Gwałtowy skok poziomu FSH i jego znaczenie dla powodzenia stymulacji

Zawsze miałam FSH 4,5 mIU/ml (ok. 5 m-cy temu), nagle wczoraj wynik 15,58 mIU/ml, jestem załamana; co mogło być przyczyną tak szybkiego wzrostu? Czy jest sens zaczynać stymulację? Czy może poczekać na obniżenie, jeśli jest to możliwe? Czy z takim FSH będzie reakcja na stymulację? Dodam, że AMH mam 0,4.

Ze względu na nieembriologiczny charakter pytania odpowiedź na nie skonsultowano z dr. Lewandowskim.

Nie wspomniała Pani, ile ma Pani lat, czy była Pani już stymulowana do zapłodnienia pozaustrojowego, czy ma Pani jakieś schorzenia, które mogłyby mieć wpływ na obniżenie rezerwy jajnikowej (np. endometriozę), czy miała Pani wykonywane jakieś zabiegi na jajnikach oraz w którym dniu cyklu oznaczono poziom FSH; należy powtórzyć badanie oznaczając poziom hormonu w 2 – 3 dniu cyklu miesiączkowego (wówczas wynik jest miarodajny). Proszę także ponownie oznaczyć AMH, jeśli poprzednie badanie wykonywane było dawno (jego poziom w organizmie jest silnie związany z liczbą pierwotnych pęcherzyków w jajnikach, czyli tzw. rezerwą jajnikową – wysokie stężenie świadczy o dużej liczbie pęcherzyków, niski o małej) oraz stężenie Inhibiny B.

Stymulację hormonalną do zapłodnienia metodą in vitro przeprowadza się u pacjentek, u których maksymalne stężenie FSH mierzone w pierwszych dniach cyklu miesiączkowego nie przekracza 20 mIU/ml, choć uwzględnia się także poziom AMH. Jednak wartości FSH powyżej 12 mIU/ml świadczą o obniżonej rezerwie jajnikowej i prognozują gorszą odpowiedź na stymulację lub w ogóle jej brak. W sytuacji, w której wyniki FSH są zmienne teoretycznie lepiej jest rozpoczynać stymulację w cyklu, w którym FSH jest niższe niż 12 mIU/ml, choć nie zawsze jet to możliwe.

Niewątpliwym sukcesem nOvum są ciąże uzyskane u pacjentek z poziomem FSH bliskim 20mIU/ml, także proszę nie tracić nadziei, powtórzyć badania i postępować według zaleceń Pani lekarza prowadzącego.

Embriolog nOvum

Powrót do forum