Ile blastomerów powinien mieć zarodek w IV dobie po ICSI?

Ile blastomerów powinien mieć zarodek w IV dobie po ICSI?

W IV dobie po zapłodnieniu zarodek powinien osiągnąć stadium kompaktacji – błony między poszczególnymi komórkami budującymi ciało zarodka powinny się ze sobą zlać.

Embriolog nOvum

Powrót do forum