Ile czeka się na zapłodnienie i transfer komórek jajowych uzyskanych od anonimowej dawczyni?

Ile czeka się na zapłodnienie i transfer komórek jajowych uzyskanych od anonimowej dawczyni?

Z uwagi na to,że do dyspozycji przychodni przekazywana jest niewielka liczba komórek jajowych, czas oczekiwania na dawstwo wynosi około kilku miesięcy.Liczba dostępnych komórek jajowych pochodzących od dawczynimoże się zwiększyć, a czas oczekiwania na nie może ulec skróceniu w przypadku dawstwa oocytów, które nie jest anonimowe – pacjentka biorczyni zgłasza się do kliniki ze swoją dawczynią, która jest następnie stymulowana i podawana punkcji jajników.

Embriolog nOvum

Powrót do forum