Ile i które zarodki wybrać do kriotransferu?

Mam zamrożonych 5 trzydniowych zarodków (2 uzyskane dzięki IVF, 3 uzyskane dzięki ICSI). Zamrażane zarodki były w większości 8-komórkowe (1 z ICSI 6-komórkowy). Wcześniej miałam podane 2 zarodki (IVF), ale niestety nasza radość trwała krótko (ciąża biochemiczna). Obecnie przygotowuję się do podania zamrożonych zarodków. Nie umiem zdecydować się na to, które zarodki powinniśmy wybrać i ile ich podać. Boję się, że jak zdecydujemy się na tylko jeden zarodek, to ten drugi nie przeżyje ponownego mrożenia i rozmrożenia. Z drugiej strony martwię się tym, że znowu możemy stracić kolejne dwa zarodki. Czy rozmrożenie i ponowne zamrożenie ma wpływ na zarodek? Czy uzasadnione byłoby, aby został „dohodowany” do 5. doby i dopiero wtedy ponownie zamrożony? Czy można zrobić coś, aby zwiększyć szansę na implantację zarodka?

W Novum decyzję o ilości transferowanych zarodków podejmuje lekarz prowadzący po konsultacji z embriologiem, uwzględniając także życzenie pacjentów dotyczące tej kwestii. Kryteriami, którymi powinien kierować się lekarz podejmując decyzję o liczbie embrionów przeznaczonych do transferu, są przede wszystkim: jakość zarodków, wiek pacjentki, wynik poprzednich prób zapłodnienia pozaustrojowego; lekarz musi także uwzględnić liczbę zarodków zamrożonych w jednej porcji. Decyzję o tym, które zarodki zostaną rozmrożone podejmuje kriobiolog, posiadający wiedzę o tym, jak zarodki wyglądały przed zamrożeniem i na bieżąco monitorujący potencjał życiowy rozmrażanych przez siebie embrionów. Jeśli kilka zarodków zostanie rozmrożonych, a nie wszystkie zostaną przetransferowane, możliwe jest ponowne mrożenie zarodków wykazujących potencjał życiowy. Można wydłużyć hodowlę rozmrożonych zarodków do 5. doby i ewentualnie wówczas zamrozić je w stadium blastocysty. W Novum uzyskaliśmy już kilka ciąż z ponownie mrożonych zarodków, zwieńczonych narodzinami zdrowych dzieci.

Embriolog nOvum

Powrót do forum