Ile oocytów zapładnia się jednorazowo? Jakie są alternatywy dla mrożenia zarodków?

Co w przypadku, kiedy para nie zgadza się na mrożenie zarodków? Czy po pobraniu komórek zapłodniona zostaje tylko jedna komórka? Jak to wygląda?

Para podchodząca do komercyjnego zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego może sama zdecydować o liczbie komórek jajowych przeznaczonych do zapłodnienia. Trzeba pamiętać, że maksymalnie może powstać tyle zarodków, ile komórek zostanie zapłodnionych, ale może też się zdarzyć, szczególnie przy znacznym ograniczeniu ilości zapładnianych komórek (np. do jednej), że komórka nie zapłodni się i w ogóle nie dojdzie do transferu. To trudna decyzja i trzeba dobrze rozważyć wszystkie jej dobre i złe strony. Wszystkie wątpliwości należy rozwiać na wcześniejszych wizytach, aby lekarz znał Państwa zdanie i ewentualnie dostosował do przyszłych decyzji stymulację hormonalną. Alternatywą dla par, które nie akceptują mrożenia zarodków są: mrożenie nadmiaru dojrzałych komórek jajowych, które mogą zostać w przyszłości użyte do zapłodnienia metodą ICSI; przekazanie nadmiaru dojrzałych komórek jajowych do programu dawstwa gamet (pod warunkiem spełnienia przez pacjentkę - dawczynię szeregu kryteriów) w ramach ulgi w finansowaniu własnej terapii; przekazanie nadmiaru dojrzałych komórek jajowych do badań naukowych bądź zniszczenie ich. Ostateczną decyzję dotyczącą liczby zapładnianych komórek jajowych pacjenci podejmują na wypisie u lekarza po punkcji jajników, gdy wiedzą ile komórek zostało pobranych w czasie zabiegu i ile z nich jest dojrzałych, czyli potencjalnie zdolnych do zapłodnienia.

Embriolog nOvum

Powrót do forum