Ile punkcji jest refundowanych przez MZ?

Podchodziliśmy z żoną do trzeciej punkcji, ale najprawdopodobniej nie będzie transferu, bo słabe zarodki. Czy następna punkcja będzie już płatna, czy jeszcze refundowana?

Refundowane są trzy kolejne stymulacje/punkcje. Kolejny zabieg, o ile podejmiecie Państwo decyzję o przystąpieniu do niego, będzie komercyjny.

Embriolog nOvum

Powrót do forum