Ile trwa PGD pobranych komórek jajowych i jakie choroby genetyczne może wykluczyć?

Ile trwa PGD pobranych komórek jajowych i jakie choroby genetyczne może wykluczyć?

Badanie ciałek kierunkowych pobranych z komórek jajowych trwa kilka godzin. W nOvum wykonujemy (w przypadku wskazań) jedynie badanie ciałka kierunkowego niezapłodnionej komórki jajowej, które pośrednio świadczy o jej stanie. Dzięki temu nie mamy też dodatkowych etycznych dylematów co zrobić z nieprawidłowym genetycznie zarodkiem. Badanie metodą FISH pierwszego ciałka kierunkowego pobranego z dojrzałej komórki jajowej umożliwia wykrycie zaburzeń wybranych chromosomów oocytu – 13, 16, 18, 21, 22 oraz chromosomu X. Ocenia się że u kobiet, które ukończyły 40. rok życia 70% komórek jajowych jest nieprawidłowych pod względem liczby chromosomów i stąd większe ryzyko urodzenia dziecka z wadami. Diagnostyka pierwszych ciałek kierunkowych pozwala zmniejszyć ryzyko narodzin chorego dziecka, ale nie eliminuje go w 100%, ponieważ może dojść do innych aberracji chromosomowych, których analiza pierwszego ciałka kierunkowego nie jest w stanie wykazać, istnieje bowiem około 20 – 30% ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w liczbie chromosomów, do powstania których dochodzi po zapłodnieniu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum