Ile ważne są badania hormonalne do in vitro?

Ile ważne są badania hormonalne do in vitro? Czy można już szacunkowo określić miesiąc przystąpienia do refundowanego zabiegu mając około 100 numer rejestracji?

Według Ministerstwa Zdrowia: "znaczenie mają ostatnie badania poziomu hormonów, to one pozwalają lekarzowi ocenić jakie są szanse powodzenia terapii"; tak więc Ministerstwo Zdrowia nie określa jednoznacznie terminu ważności badań hormonalnych, o które Pani pyta. Jeśli chodzi o przypuszczalny termin przystąpienia Państwa do refundowanego zabiegu, prosimy o telefoniczny kontakt z rejestracją przychodni.

Embriolog nOvum

Powrót do forum