Ile zarodków będzie hodowanych do blastocysty?

Mam zamrożone 4 zarodki - zarodki dwudniowe. Lekarz powiedział, że w następnym cyklu będzie kriotransfer 1 zarodka blastocyst. Czy cztery zarodki są rozmrażane i hodowla do stadium blastocysty? Czy tylko 1 zarodka hodowla do stadium blastocysty?

Wszystko zależy od tego ile zarodków zostało zamrożonych w jednej porcji, jeśli jeden, to może on zostać rozmrożony i poddany hodowli w warunkach laboratoryjnych; jeżeli w jednej porcji zostało zamrożonych kilka zarodków, to wszystkie zostaną rozmrożone i poddane hodowli, a te, które nie zostaną podane podczas transferu, a będą wykazywały potencjał rozwojowy, zostaną ponownie zamrożone.Należy podkreślić jaki jest cel przedłużonej hodowli zarodków – jest to wybór zarodka o największym potencjale rozwojowym spośród kilku. Dlatego wydaje się niecelowe rozmrażanie i hodowla tylko jednego zarodka. Taki pojedynczy zarodek lepiej jest podać zaraz po rozmrożeniu, a hodować tylko wtedy, kiedy istnieją wskazania do rozmrożenia większej liczby zarodków, aby wybrać najlepszy do podania. Jeśli dohoduje się więcej niż można podać, to pozostałe można po raz drugi zamrozić.

Embriolog nOvum

Powrót do forum