Ile zarodków w adopcji prenatalnej otrzymuje się w ramach jednej opłaty i jaka jest morfologia tych zarodków?

Ile zarodków w adopcji prenatalnej otrzymuje się w ramach jednej opłaty i jaka jest morfologia tych zarodków?

Zazwyczaj staramy się przekazać do transferu w ramach dawstwa jeden do dwóch zarodków zależnie od wskazań medycznych i decyzji pacjentki. Embriolog zawsze stara się wybrać do transferu zarodki o takiej morfologii, by szanse na ciążę były jak największe w danej sytuacji. Opłata jest związana z procedurą rozmrażania i transferu, ewentualnie koszami przechowywania zarodków i nie jest zależna od ich liczby.

Embriolog nOvum

Powrót do forum