Ilość transferowanych zarodków a sposób ich mrożenia. Adopcja prenatalna zarodków

Chciałbym zapytać czy bez problemu można transferować tylko jeden zarodek, a nie dwa spośrod już zamrożonych? Chodzi mi, czy przypadkiem nie są one mrożone parami? Czy praktykuje się u Państwa adopcję anonimową zarodków w przypadku, gdy poprzednie zarodki dały zdrowe dzieci? Czy są jakieś ograniczenia co do wieku kobiety w czasie punkcji?

Oczywiście, można transferować tylko jeden z zamrożonych zarodków. W sytuacji, gdy zdecydujecie się Państwo na transfer jednego zarodka, a zamrożone w jednej porcji były dwa, drugi jest ponownie zamrażany. Nie wpływa to na jego żywotność, pod warunkiem, że od początku dobrze rokował co do dalszego rozwoju. W nOvum są już urodzone, zdrowe dzieci po takim podwójnym mrożeniu zarodków.

nOvum oferuje swoim pacjentom tzw. adopcję prenatalną, czyli transfery zarodków pochodzących od anonimowych dla biorców par w sytuacji, gdy zostały wykorzystane wszystkie inne metody leczenia niepłodności. By omówić szczegóły i warunki przystąpienia do transferu zrzeczonych zarodków, należy zgłosić się na wizytę do któregoś z lekarzy przyjmujących w Przychodni.

Górna granica wieku pacjentek poddawanych stymulacji i punkcji jajników w nOvum wynosi zawyczaj 45 lat. Trzeba jednak pamiętać, że zarodki sąprzekazywane do adopcji głównie przez pary młode, które również ze względu na wiek mają więcej dobrze rokujących zarodków, z których urodziło się danej parze przynajmniej jedno, a najczęściej dwoje lub troje dzieci. Pozostałe, których nie mogą już wykorzystać, oddają do adopcji prenatalnej. Pacjentki starsze (powyżej 40. r.ż) najczęściej mają znacznie mniej komórek niż młodsze, a zmniejszona szansa na ciążę w tym wieku powoduje, że niezwykle rzadko zdarza się sytuacja, w której mają więcej zarodków niż mogłyby wykorzystać. Wiek pacjentki jest znany parze adoptującej zarodki.

Embriolog nOvum

Powrót do forum